Pomoć u njega u kući

Dom Baketarić pruža socijalne usluge pomoći u kući korisnicima kojima je pravo na uslugu pomoći u kući priznato rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb odnosno rješenjem Upravnog odjela za samoupravu grada Požege, te korisnicima koji usluge pomoći u kući ugovore direktno sa domom Baketarić.

Korisnik socijalne usluge pomoći u kući je samac ili član kućanstva kojem je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a istu joj pomoć nisu u mogućnosti osigurati roditelj, bračni drug i djeca i koji nema mogućnost da mu se pomoć i njega osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ( Narodne novine, br. 157/13) Dom pruža socijalne usluge pomoći u kući koje obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

- pomoć u organiziranju prehrane (obuhvaća dostavu gotovog obroka u kuću korisnika.
- obavljanje kućanskih poslova ( obuhvaća nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba),
- uređenje okućnice i tehnički poslovi (obuhvaćaju cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja).