Alzheimer cafe - nastavak priče

4/4/2022
Kud Svilenka Buk i Dom Baketarić osmišljavaju novi projekt, rukaviće za novi Alzheimer cafe ideja je izraditi veliki rukavić kojim će se u Rujnu, mjesecu Alzheimer bolesnika, obložiti stupovi u gradu Pleternici, kao podrška oboljelim od Alzheimer bolesti.