Dom za starije i nemoćne osobe

Baketarić
Resnik 7a
tel: 034/312-565
0 - 24 sata
> > >
Dom za starije i nemoćne osobe Baketarić

     Resnik 7a , 34310 PLETERNICA

              OIB: 87779734747
IBAN- HR80  2500  0091  1021  47928

         dombaketaric@gmail.com
Ravnateljica doma:

dip.soc.rad  Katica Baketarić
tel.   034/312-565
mob. 098-842-240

Glavna medicinska sestra
Ana Mazal
tel.    034/312-565  0-24h
mob: 099/233-5108 0-24h
e-mail. dombaketaric.med.ses@gmail.com

Uprava prijem korisnika:
Zdenka Marčinović
tel.    034/312-565
mob. 099/190-0567   07-15h pon - sub

Financijsko knjigovodstvo:
Stela Štetić
tel.  034/268-052      07-15h pon - sub
Pleternica 34310
Pleternica 34310
Pleternica 34310
Pleternica 34310
Možete kontaktirati s našim korisnicima i putem skayp-a
kliknite na ikonu call
Hitan smještaj